Branżę hotelarską znamy od podszewki. Oferujemy autorskie rozwiązania dla hoteli – audyty, szkolenia, wsparcia sprzedaży, management suport i systemy informatyczne (Hotel Revenue Management oraz Hotel Management System). Zobacz naszą ofertę!

 

Szkolenia i audyty hotelowe


Nie ma na świecie klienta, który nie doceniłby profesjonalnej obsługi i smacznych posiłków. Pracownicy hotelu są najlepszą jego wizytówką, a ich umiejętności często decydują o końcowej ocenie pobytu. Czy warto zatem inwestować w rozwój kompetencji? Oczywiście!  

Oferujemy szkolenia wewnętrzne tworzone przez specjalistów z branży hotelarskiej i gastronomicznej. Opieramy się na technice warsztatowej i case study. Szkolenia dopasowujemy do potrzeb hotelu i standardu obiektu. 

Dodatkowo oferujemy autorskie audyty hotelowe:
1. Audyt operacyjno-jakościowy prowadzony przez tajemniczego gościa (tajemniczy klient) – w ten sposób weryfikujemy standardy i jakość obsługi działów operacyjnych
2. Audyt sprzedażowy prowadzony przez tajemniczą firmę – w ten sposób weryfikujemy standardy i umiejętności sprzedażowe

Zapytaj o ofertę!

 

HS24 Sales Support


 

Oferujemy program wspierający lub tworzący struktury sprzedażowe nowopowstałych i już istniejących na rynku hoteli. Proces opieramy na wielowymiarowej analizie, dzięki której tworzymy indywidualny plan sprzedaży i prognozę wyników.

Nasze rozwiązanie pozwala na optymalizację kosztów związanych ze sprzedażą i maksymalizację przychodów. Hotele korzystające z tego modułu mają dostęp do szerokiego portfolio klientów z segmentów biznesowych, konferencyjnych i turystycznych.

Zainteresowany?

 

HS24 Management Support


 

Program wspierający lub tworzący struktury operacyjne nowopowstałych i już istniejących na rynku hoteli. Proces opieramy na kompleksowym audycie, po którym tworzony jest indywidualny, zintegrowany plan operacyjno-sprzedażowy pokrywający wszystkie aspekty związane z otwarciem i/lub prowadzeniem obiektu hotelowego – projektowanie, budowa, renowacja, wyposażenie, licencje, kategoryzacja, administracja i hr, finanse, marketing, public relations, sprzedaż i zarządzanie.

Nasze rozwiązanie zapewnia profesjonalną opiekę i maksymalną wydajność w wybranych etapach funkcjonowania obiektu. Hotele korzystającego z tego modułu mają dostęp do szerokiego portfolio firm partnerskich i preferencyjne warunki na zakup wymaganych akcesoriów oraz usług.

Zapytaj o ofertę.

 

Business Intelligence


Od 2015 roku jesteśmy oficjalnym dystrybutorem innowacyjnych rozwiązań IT firmy HOTECO. Obecnie proponujemy dwa autorskie systemy:

HOTEL REVENUE MANAGEMENT (HRM)


HRM to rozwiązanie informatyczne ułatwiające dostęp do zachowań konkurencyjnych hoteli w ustalaniu polityki cenowej swoich produktów. Jesteś odpowiedzialny za politykę cenową w hotelu? Raporty, które kupujesz wymagają od Ciebie dodatkowej analizy? Koszt raportów, które kupiłeś, jest niewspółmierny do ich jakości? HRM jest dla Ciebie.

Jak to działa? HRM pozwala przygotowywać zestawy raportów obrazujących zachowania konkurencji oraz przedstawiających aktualne trendy, które umożliwiają szybką analizę sytuacji i ewentualną zmianę własnych założeń w polityce cenowej.

Użytkownik w aplikacji webowej definiuje parametry raportów i w czasie rzeczywistym ma wgląd w generowane raporty. Ustalone raporty są wysyłane codziennie na podany adres mailowy w formacie excel.

HOTEL MAINTENANCE SYSTEM (HMS)


Oprogramowanie HMS wspiera obsługę zadań związanych z codziennym zarządzaniem hotelu. Aplikacja zaprojektowana jest do zlecania oraz obsługi zadań dla personelu hotelu i dostosowana do specyfiki konkretnego obiektu hotelowego. Jak to działa? Zadania definiują problem oraz miejsce, odpowiedzialne osoby a także czas realizacji.

Osoby przypisane do zadania otrzymują powiadomienia z informacją o problemie i mogą komunikować się z innymi za pomocą systemu. Informacja związana z realizacją zadania jest zapisana w systemie i nigdy nie ginie. HMS ułatwia organizację zadań dla techników oraz obsługi w hotelu, umożliwiając wgląd w ich realizację na każdym poszczególnym etapie, w dowolnym momencie.

Zobacz więcej na www.hoteco.pl